Tag: Hanne Harlem

Oslos kommuneadvokat Hanne Harlem blir ny sivilombudsmann

Oslos avtroppende kommuneadvokat, Hanne Harlem, overtar stillingen etter Aage Thor Falkanger, som skal tilbake til jobben som dommer i Høyesterett etter perioden som sivilombudsmann. Hanne...

Rødt mener Oslos kommuneadvokat Hanne Harlem er uegnet til å bli sivilombudsmann

Sivilombudsmannens formelle tittel er Stortingets ombud for sivile saker, og oppgaven er å ta vare på folks rettigheter i møte med myndighetene. Rødt-leder Bjørnar Moxnes...