Tag: Hagegata 27

For bedre bokvalitet og bomiljø på Tøyen samt et mer miljøvennlig Oslo, bygg ut...

Det gleder meg at Gamle Oslo SV, ved Stine Solvoll Navarsete og Steinar Heldal, er åpne for fortetting av Oslo by. Jeg ønsker likevel...

 – Vi frykter en sjuetasjers blokk i Hagegata 27 vil gjøre bomiljøet og bokvaliteten...

Erlend Eide Bø stiller i et innlegg spørsmål om Gamle Oslo SV mener at byen er ferdig utbygget, med bakgrunn i at vi stiller...

– Mener Gamle Oslo SV at byen er ferdig utbygget?

I et debattinnlegg i VårtOslo uttaler Stine Solvoll Navarsete og Steinar Heldal seg negativt om utbygging av Hagegata 27 på vegne av Gamle Oslo...

Hagegata 27 på Tøyen: – Vi sier nei til ny blokk

Hagegata 27 er tomten rett nedenfor Tøyen torg som i dag er parkeringsplass utenfor Kiwi-butikken. I begynnelsen av juni sendte plan- og bygningsetaten over...