Tag: Guri Melby

Oslo kommune vurderer å kutte sommerisen for Oslos ishockeyspillere

Siden 2015 har én av ishallene i Oslo hatt is et par måneder ekstra på slutten av vintersesongen. Dette har ført til mye bedre...

Fornebubanen er sikret etter at Oslo, Akershus og regjeringen er enige om finansiering

-- Dette er en viktig milepæl i vårt felles anliggende om et godt bymiljø i hovedstadsregionen med bedre framkommelighet, bedre kollektivløsninger og en samordnet...

– Miljøbyen Oslo er historien om at kommunen har lagt til rette for innbyggerne

Historien om Oslo som miljøby er historien om hvordan kommunen har lagt til rette for at innbyggerne kan gjøre miljøvennlige valg. Det er også...

— Den jævla stortingsgarasjen ødelegger for ungene i Løkkeveien. Unnskyld uttrykket, ordfører

-- Dessverre må bussene kjøre gjennom Løkkeveien helt til den derre jævla stortingsgarasjen blir ferdig bygget. Unnskyld uttrykket, ordfører, men jeg er så lei...

– Det er et sunnhetstegn når bystyret lytter til faglige råd om høyblokkene i...

SVs og MDGs bystyregrupper går mot 14 etasjers høyhus i Middelthunsgate på Majorstua. Dermed står de på motsatt side av sine egne partier i...

Byrådets uansvarlige pengebruk øker Oslos gjeld formidabelt, mener Høyre, Venstre og Krf

Det rødgrønne byrådet setter rekord i pengebruk med sitt oslobudsjett for neste år. Høyre, Venstre og Krf frykter hovedstaden havner i gjeldsproblemer. Bak alle pengene...

– Venstre er garantisten for Sylvi Listhaugs statsrådstaburett i fire nye år

Venstre er på ville veier. Partiet har endt opp som garantisten for en integreringsminister som sprer splittelse og fremmedfrykt. Jeg forstår at det må være...

Venstre sikret bystyreflertall for fotobokser på skolevei

Byråkrat-tabbe og sendrektighet i det rødgrønne byrådet har ført til at ingen skoleveier i Oslo er blitt sikret med fotobokser til skolestart. Men nå har...

Guri Melby (V) vil gi Oslo-barn som vokser opp i fattigdom de samme mulighetene...

Oslo-kandidaten vil videreutdanne lærere og gi gratis barnehage og SFO-plass basert på foreldres inntekt, ikke etter hvilken bydel i Oslo de bor i.  Guri Melby...

– Uansvarlig å konkludere med beliggenhet for nytt Tøyenbad uten å tenke på helheten...

-- Det er svært dårlig områdeutvikling å gjennomføre store og små utbygginger på et relativt lite område, uten å tenke på hvordan det hele...

Venstre vil ha permanent løsning for Finnmarkgata, som sommerstenges nok en gang

Atter igjen er Finnmarkgata sommerstengt for biltrafikk. Nå etterlyser Venstre i Oslo en helhetlig plan for gatas framtid. Fram til 23. august vil Finnmarkgata på...

Bystyret beholder forbudet mot vannscootere

Bystyret vedtok onsdag kveld å opprettholde dagens forbud mot vannscooterkjøring i kommunens farvann. – Det er allerede nok konflikter i havnebassenget. Vi ønsker ikke...