Tag: Gro Eriksrud

Daglig blir ansatte i hotell- og restaurantbransjen tafset på og seksuelt krenket av gjester...

-- Voksne menn er verst, og jo finere dress, jo verre kan de være. #NotOnTheMenu heter kampanjen mot seksuell trakassering av ansatte i hotell og...