Tag: Greta Garbo

Oslo-diktet: Greta Garbos ansikt

Et dikt om Oslo. Dikteren elsker denne byen, elsker dens falske ekthet, og dens ekte falskhet. GRETA GARBOS ANSIKT Greta Garbos ansikt faller over byen. Øyebrynsbuene lander...