Tag: Gaute Eiterjord

Oslo-elever streiket fra skolene sine og gikk i miljødemonstrasjon utenfor Stortinget

– Vi demonstrerer mot kunnskapsløse politikere som ikke evner å ta klimakampen alvorlig. Hvis vi unge skal få en god fremtid er vi nødt...