Tag: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Motstanden mot nedleggelse av Ullevål sykehus vokser. Snart bare sykehusbyråkratene som vil legge ned...

Planene fra Helse Sør-Øst om å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt storsykehus på Gaustad blir møtt med stadig større skepsis. I ordskiftet...

— Det burde vært en selvfølge at alle nye skolebygg ble universelt utformet

Nedsatt funksjonsevne skal ikke være noe hinder for å delta og lykkes i samfunnet. Det vil jeg kjempe for på Stortinget. Gunn Pound, styremedlem i...

– Nå ringer skoleklokkene – men ikke alle kommer inn

Hele 80 prosent av norske skoler har fysiske barrierer som stenger elever med funksjonshemming ute. Det er et likestillingsproblem. Hvordan har Oslos stortingskandidater tenkt...