Tag: Frivillighet Norge

– Forskjellbehandling? To av tre organisasjoner i Frivillig Norge som må betale eiendomsskatt i...

I eiendomsskatteloven paragraf sju åpnes det for at kommuner som innfører eiendomsskatt kan gi unntak for eiendommen til stiftelser eller institusjoner som tar sikte...