Tag: Frivillig.no

Reklamekampanje for frivillig arbeid tester nestekjærligheten i et busskur i Oslo

Frivillig.no rigget opp en pratsom enkemann og en kaffemaskin i et busskur på Sagene i Oslo for å se hva som skjedde.  Frivillig.no samler alle...