Tag: fosterhjem

Ny rapport avdekker ansattes tvangsbruk ved en kommunal barnevernsinstitusjon. — Brutal holding og verre...

-- Hvordan skal vi få omsorg når vi blir holdt brutalt, spør ett av barna som er intervjuet i kommunerevisjonens gransking av barnevernsinstitusjoner eid...