Tag: Fortidsminneforeningen i Oslo og omegn

Aleris ønsker ny fløy ved Røde kors klinikk på Skillebekk. Men en sverm av...

Aleris planlegger et nytt bygg med fire etasjer i ved Røde Kors klinikk i Frederik Stangs gate på Frogner. Plan- og bygningsetaten støtter planene...