Tag: Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynet flyttes til Grenland. 40–50 stillinger ut av Oslo

Endringene skal gi tydeligere rollefordeling, bedre samordning og et mer effektivt klagebehandlingstilbud, heter det fra regjeringen. – Klagebehandlingstilbudet skal samles hos Forbrukertilsynet, og Forbrukerrådet skal...