Tag: fiskeoppdrett

I et snekkerverksted på tjukkeste Grønland i Oslo fins et oppdrettsanlegg for en fisk...

Det er ikke tradisjonell akvariefisk som finnes i vanntanken til Marianne Netland og Anders Skaug, men tilapia. For oss i Norge er tilapia en ukjent fisk,...