Tag: Fisk & Frø

Nystartede Fisk & Frø på Grønland gjødsler grønnsakene med avføring fra fisk i en...

I en vanntank i et knøttlite rom i det som tidligere het Bøndenes hus i Schweigaardsgate 34C svømmer gullfisk og koi fisk rundt. Når fisken...