Tag: Ferdinand Unger

Søndagskvelden tilbrakte jeg i en av Oslos vakreste kirker

Og så gjorde man det. Østre Aker kirke er en kopi. En tvilling. Født i 1860, 5 år etter sin vestkant bror. Østre Aker kirke...