Tag: Eli Marie Almeli

Livet med ADHD: — Hvorfor er du så annerledes?

Hvordan er det å leve med ADHD/ADD? Jeg pleier å forklare det på denne måten: Alt du føler, føler jeg dobbelt så sterkt. Når...

— Da satt jeg her igjen. Hjertet i halsen. Svetter i henda

Virkeligheten kan noen ganger være grusom. Nok et innlegg fra meg hvor jeg er brutalt ærlig. Jeg prøver å sette ord på hvordan et...