Tag: Ekebergbanen

Det stemmer at Sporveien ikke gjør noe for syklende og gående i Holtetkrysset

Ifølge Dag Sjøberg bygger Sporveien et nytt kryss på Holtet i Kongsveien etter en plan ingen i kommunen kan gjøre rede for. Han er...