Tag: eiendomsskatt

– Ja, til et Oslo fritt for eiendomsskatt

Mandagens Brennpunkt-dokumentar om hvordan eiendomsskatten blir feilaktig satt og innkrevd gir oss nok et argument for å avvikle eiendomsskatten for godt. I en årrekke har...

Oslo kommune må låne penger for å betale tilbake eiendomsskatt

I juni konkluderte Høyesterett med at Oslo kommunes vedtak om eiendomsskatt for 2016 var ugyldig. Om lag en måned senere foreslo byrådet å betale...

Byrådet i Oslo foreslår å tilbakebetale også deler av eiendomsskatten for 2017

Nylig konkluderte Høyesterett med at Oslokommunes vedtak om eiendomsskatt for 2016 var ugyldig. Kommunen økte skattesatsen fra 2 til 3 promille i 2017. Når byrådet fremmer...

Varsler nytt massesøksmål om ikke eiendomsskatten for 2017 også tilbakebetales

Tidligere denne uka fikk Oslo kommune medhold i Høyesterett om at skattemodellen for utskriving av eiendomsskatt er lovlig. Retten fastslo likevel at innføringen av...

Raymond Johansen om feilaktig innkrevet eiendomsskatt: – Vi betaler tilbake til alle

Dermed får over 55.000 boligeiere i Oslo tilbake den eiendomsskatten Høyesterett i en fersk dom har sagt ble feilaktig innkrevet i 2016. -- Vi legger...

– Oslos politikere må respektere rettsstaten. Alle boligeiere må få tilbake uriktig innkrevd eiendomsskatt

Samtidig vurderer det rødgrønne Ap/SV/MDG-byrådet ikke å betale tilbake til de over 55.000 øvrige som de har krevd ulovlig mye eiendomsskatt av. Det er...

— Flere får nå gratis aktivitetsskole. Høyre går til valg på å frata barn...

Barn som skal begynne på skolen til høsten vet nå hvilken skole de skal gå på. Da er det også tid for å søke...

– 55.800 boligeiere i Oslo må få tilbakebetalt eiendomsskatt for 2016, krever Høyre etter...

Høyesterett slår i sin dom fast at det rødgrønne Ap/SV/MDG-byrådet og Oslo kommune brøt loven ved å innkreve eiendomsskatt for 2016. 3.400 privatpersoner saksøkte kommunen over...

Oslo kommune gikk på delvis tap i Høyesterett om eiendomsskatten

3.400 privatpersoner har saksøkt Oslo kommune om eiendomsskatten for skatteåret 2016. Tirsdag falt dommen som kan gi konsekvenser for resten av landet. Et flertall på...

I dag behandler Høyesterett eiendomsskatten i Oslo

– Jeg er glad for at Høyesterett har besluttet å behandle denne prinsipielt viktige saken og ser fram til at den får en endelig...

Huseiernes Landsforbund: – Eiendomsskatten i Oslo øker med 90 millioner. – Skatten er uendret,...

I en landsdekkende aksjon har Huseiernes Landsforbund gått gjennom eiendomsskatten i alle landets kommuner. I en pressemelding fra organisasjonen står det i tittelen: "Økning...

Klager på eiendomsskatt behandles for tregt, mener Sivilombudsmannen

– Det er bekymringsfullt at kommunen fremdeles ikke har ferdigbehandlet alle klager fra 2016, og at kommunen har over 200 klager fra 2017 som...