Tag: E18

Samferdselsminister Dale: Hele E18 og Oslopakke 3 er i fare

Utspillet kommer etter at det rødgrønne flertallet i det nye storfylket Viken ga beskjed om at de vil stanse planer om kapasitetsutvidelse på E18...

– Klimastreikernes krav må endre oslopolitikken

Uten stemmerett, eierskap og styreverv bruker de den historiske streikemakta til å fremme krav på vegne av seg selv og alle som kommer etter....

Høyres gruppeleder i bystyret ønsker mer meningsbrytning rundt utviklingen av Oslo. Men et spørsmål...

-- En ny nettavis gir oss et større mediemangfold. Særlig liker jeg at VårtOslo satser på lokale saker og bydelene i sentrum, sier Eirik...