Tag: Drammensveien 118

Bymiljøetaten nektet å brøyte fortau – nå legger kommunen seg flat og beklager

Og mens snøen lavet ned over hovedstaden forsøkte fortvilte naboer å få noen til å brøyte det, etter hvert, ufremkommelige fortauet der snøen vokste...