Tag: Diskrimineringsnemnda

– Er det diskriminerende å ikke ville håndhilse på kvinner?

Diskrimineringsnemnda bestemte den i starten av desember at vikaren som ikke ville håndhilse på kvinner på jobben, ikke ble diskriminert da han ble nektet...

Diskrimineringsnemnda: Oslo kommune diskriminerte ikke i håndhilse-saken

Nemndas avgjørelse ble offentliggjort mandag. – Bakgrunnen for at likestilling mellom kjønnene står såpass sterkt i Norge, er blant annet at religiøs konservatisme har måtte...