Tag: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Flyalarmen varsler ikke bare krig. Den har også andre formål

Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Det betyr i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio,...

Knusktørt i Marka og stor skogbrannfare. Forbudt å tenne bål eller grille i utmark

Skogbrannfaren er markert som oransje, altså høyeste farenivå, i skogområdene rundt Oslo. Samtidig har det generelle forbudet mot å tenne bål eller å grille...

«Ifølge kartinformasjonen vi har, skulle dere ikke blitt berørt av denne vannavstengningen»

Det er ikke lenge siden vi ble påminnet i brosjyrer og i media om at «Du er en del av Norges beredskap». Men, hva...

Sivilforsvaret tester luftvernsirener onsdag klokka 12

Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio,...