Tag: demenslandsby

Bydel Frogner skal tilpasse samfunnet for demente, og tilby «aktivitetsvenner»

For demente kan det være utfordrende å gjennomføre aktiviteter som andre tar for gitt, som å handle eller ta trikken. Det vil Bydel Frogner...

– Kommunen forstår ikke hvordan kunstnere arbeider. Hjelpen er treg og tungvinn, det er...

I den hvite vaktmesterboligen ved Lille Tøyen sykehjem er en gjeng kunstnere bekymret for atelier-situasjonen i byen. De kaller seg Vandaler forening og organiserer utstillinger,...

Beboere i Lille Tøyen hageby skeptiske til utforming av ny demenslandsby

I 2021 kommer en ny demenslandsby ved Lille Tøyen Hageby. -- Vi ønsker ikke bli murt inne eller at barn skal miste friområdene, sier...