Tag: Datatilsynet

Utdanningsetaten får millionsmell etter GDPR-tabbe for skole-app

Det var Aftenposten som i fjor undersøkte sikkerheten til den nye tjenesten Skolemelding. Appen er Oslo kommunes kommunikasjonskanal mellom hjem og skole. Men Aftenposten...

Plan- og bygningsetaten sendte brev med beklagelse til 1100 personer. Men brevet inneholdt en...

I påsken publiserte plan- og bygningsetaten to nabolister på sin nettside, med 1100 navn som inneholdt fødselsnumrene og adressene til disse. Folks personnummer skal...

Byrådet innhenter sensitive personopplysninger ulovlig. Nå truer Datatilsynet med dagsbøter

Pålegget fra Datatilsynet om å utarbeide bedre rutiner for innhenting av sensitive personopplysninger kommer i kjølevannet av en klagesak mot barnevernstjenesten i bydel St....

Gjør byrådet nok for å redusere helseskadelig luft i Oslo?

En fersk faktasjekk utført av Faktisk.no oppsummerer forskningsstatus. Målingene viser at luften i Oslo ble stadig bedre i årene de borgerlige styrte byen. Det...

Lurer du deg unna piggdekkavgiften? Nå kan en ny sensor snart innhente deg

Luftkvaliteten i Oslo blir stadig bedre, men et av problemene politikerne ikke har fått bukt med, er problemet med svevestøv fra veitrafikken. Nå etterlyser...