Tag: Capella Trinitatis

Hvorfor kjenner ikke alle osloboere til byens eldste bygg? Kirken er så gammel at...

I år 1130 døde Sigurd Jorsalfare, sønn av Magnus Barføtt og konge av Norge. Hans død ble begynnelsen på det som i Norsk historie betegnes som borgerkrigstiden....

Hvorfor vet ikke alle osloboere at vi midt blant oss har Oslos eldste bygg?...

I år 1130 døde Sigurd Jorsalfare, sønn av Magnus Barføtt og konge av Norge. Hans død ble begynnelsen på det som i Norsk historie...