Tag: bybetjenter

Toppsjefen i bymiljøetaten orienterte politikere om triksing med parkeringsbøter, ulovligheter og ukultur

VårtOslo har i en serie saker om Oslo kommunes parkeringsbetjenter og Oslovakter avdekket lovbrudd, triksing, bruk av fysisk makt mot publikum og et arbeidsmiljø...

Mobbesak mellom p-vakter pågikk i årevis uten å bli løst. Arbeidsmiljø preget av trusler...

"Arbeidsmiljøet fremstår som tidvis preget av mistro, ryktespredning og manglende respekt for kolleger og ledere. Sykefraværet er, og har vært, høyt", skriver granskerne fra...

Oslo kommunes parkeringsvakter skrev ut fiktive bøter, viser en hemmeligholdt rapport

I ett og et halvt år har en granskingsrapport om forholdene blant Oslos bybetjenter og vakter i bymiljøetaten blitt hemmeligholdt. I flere år svirret...