Tag: bostesløse migranter

— Høyre tar feil om bostedsløse migranters menneskerettigheter

Man kan velge jaging og rydding av bostedsløse migranter eller å møte de med et minimumstilbud og samtidig spare penger, tid og frustrasjon. I en...