Tag: biologisk mangfold

— Sju år etter klorutslippet finner jeg nesten ikke kreps i Akerselva

Siviløkonom Geir Ugland Jacobsen mener at rekreasjonsmulighetene i marka og ved Akerselva står i fare. Oslo kommune har en lemfeldig forvaltning av naturarven, synes...