Tag: billettpriser

Den 26. januar justerer Ruter prisene opp

Ruter gjennomfører den årlige prisøkningen i januar for å dekke inn kostnadene kollektivtrafikken får som resultat av prisøkningen på tjenester ellers i samfunnet. Prisene...

– Osloborgere fortjener billige reisemåter

Fremskrittspartiet har i regjering tilbudt Oslo en gavepakke som ville ført til lavere kollektivpriser. Arbeiderparti-byrådet har med velsignelse fra MDG avslått dette tilbudet og...

I dag går kollektivprisene opp – de burde gått ned

Bakgrunnen er Oslopakke 3-forhandlingene, der Høyre stilte krav om høyere kollektivpriser. Mens De Grønne kjempet for å sikre finansiering til store og viktige kollektivprosjekter,...

Fra 28. januar 2018 øker prisene på kollektivtrafikken

Kommende år vil billettprisene øke mer enn vanlig. Billettinntektene vil ikke bare gå til å drifte kollektivtransporten, men også til å finansiere investeringer til...

Billettprisene på Ruters kollektivreiser går opp til neste år. Men mindre enn planlagt

Byrådet i Oslo og Akershus fylkeskommune er enige om å redusere den avtalte økningen i billettprisene på buss, bane og trikk til neste år. Oslo...

Nå øker Ruter billettprisene igjen

Fra februar blir det dyrere å reise kollektivt i Oslo. Ruter øker prisene på både enkeltbilletter og månedskort. Nok en gang blir det dyrere å...