Tag: bemanningsnorm

– Jeg satt på personaltoalettet og gråt. Nå må vi barnehagefolka stå sammen for...

Skribentene er 12 pedagogiske ledere, tre assistenter, én barnehagelærer, to studenter, tre foreldre, én leder og én barnehagelærer. Alle fra Oslo. Historiene er delt med Facebook-gruppa...