Tag: Bård Standal

Foreldre ved Ruseløkka usikre på skoleplaner. Søker ungene vekk til andre skoler

Byggingen av nye Ruseløkka skole har støtt på store problemer. Protester fra naboer og innsigelser fra plan- og bygningsetaten, har gjort at rivingen har...

Ruseløkka skoles driftsstyre går enstemmig inn for riving av skolen

Elever, foreldre og ansatte ved Ruseløkka skole stiller, gjennom driftsstyret, fem krav som i praksis betyr at de krever en ny skole. For eksempel krever...