Tag: Annhild Gustavsen

Latterinstruktørens råd: Våg å slå deg løs, våg å le av deg selv og...

I dag på verdens latterdag, 7. mai, oppsøk miljøer hvor du føler deg vel, hvor du er ønsket. På Lambertseterbanen danser ingen mennesker samba, synger...