Tag: Andreas Capjon

Vil du bli Oslos nye bybonde?

Å dyrke mat midt i byen blir stadig mer populært, og det er lange ventelister på parsellhager rundt omkring i Oslo. I budsjettet for...

Bybonden er en suksess. Nå vil kommunen sørge for at prosjektet ikke blir nedlagt

Siden sommeren 2015 har Losæter i Bjørvika vært et senter for urbant landbruk og kunst. Her har kunst og jordbruk møttes blant eldhus med bakeovner,...