Tag: Allas Sea Pool

Oslo kan få kopi av Helsinkis flytende, helårs fjordbad

-- Oslofjorden blir mer og mer tilgjengelig for båtfolk, bading, servering og mange andre aktiviteter. Nå vil Venstre og FrP i Oslo bystyre se neste...