Tag: Aage Thor Falkanger

Sivilombudsmannen mener det er en klar risiko for umenneskelig behandling ved Oslo fengsel

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte Oslo fengsel i november 2018. Fengselet er Norges største varetektsfengsel, og ombudsmannen peker i besøksrapporten på flere kritiske forhold ved driften. –...