Tag: Aage Thor Falkanger

Oslos kommuneadvokat Hanne Harlem blir ny sivilombudsmann

Oslos avtroppende kommuneadvokat, Hanne Harlem, overtar stillingen etter Aage Thor Falkanger, som skal tilbake til jobben som dommer i Høyesterett etter perioden som sivilombudsmann. Hanne...

Sivilombudsmannen mener det er en klar risiko for umenneskelig behandling ved Oslo fengsel

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte Oslo fengsel i november 2018. Fengselet er Norges største varetektsfengsel, og ombudsmannen peker i besøksrapporten på flere kritiske forhold ved driften. –...