Løkkeveien, Ruseløkka skole
Når nye Ruseløkka skole står ferdig vil sterkt trafikkerte Løkkeveien igjen være skolevei. Foto: Arnsten Linstad

Stenging av Løkkeveien fører til for mye trafikk andre steder, mener Frp

Fremskrittspartiet er kraftig mot det rødgrønne byrådets planer om prøvestenging av Løkkeveien. Bilene forsvinner ikke, de belaster bare andre deler av Oslo sentrum, mener Frp.

— Stenging av Løkkeveien vil få store utilsiktede konsekvenser fordi trafikken skyves over i andre gater. Dessuten er det ikke bra for miljøet at biler får lengre kjørevei. Nei, dette kan ikke Frp støtte, sier bystyrerepresentant Camilla Wilhelmsen (Frp).

Opprinnelig Venstres forslag

Camilla Wilhelmsen (Frp)
— Varelevering for butikker og næringsdrivende blir enda vanskeligere når Løkkeveien stenges, mener Camilla Wilhelmsen (Frp). Foto: Oslo kommune/Sturlasson

I årevis har beboere og naboer på Ruseløkka og i Vika slåss for å stenge den sterkt trafikkerte Løkkeveien. Gaten er en viktig gjennomfartsåre både for biler og kollektivtrafikk. For snart ett år siden foreslo Venstre å prøvestenge gaten. Og torsdag bestemte Ap/SV/MDG-byrådet seg for å iverksette Venstres forslag.

— Trafikkanalysen vi har gjort viser at Henrik Ibsens gate og E18 kommer til å ta av mye av trafikken. I tillegg tror vi at beboerparkering vil minske trafikkbelastningen i strøket. Det er viktig å prøve ut et tiltak som prøvestenging, sa miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til VårtOslo torsdag

Ekstra bom mot snikkjøring rundt

Byrådets forslag er å sperre Løkkeveien med en bom i hver ende. Bare busser og utrykningskjøretøy vil kunne passere bommene. I tillegg blir det satt opp bom ved Ruseløkkveien for å hindre snikkjøring via Cort Adelers gate og Huitfeldts gate.

Etter planen vil prøvestenging av Løkkeveien skje i løpet av 2018, og vare i ett år før en permanent stenging av gaten blir vurdert.

— Varelevering blir vanskeligere i sentrum

Men Frp tror ikke det rødgrønne byrådet har gjort gode nok trafikkanalyser.

lastebil varelevering oslo sentrum
Varelevering i sentrum. Foto: Susanne Skaug

— Hva med næringlivet? Hva skjer med alle som har varelevering til butikker og er nødt til å kjøre Løkkeveien? Hva med håndverkere som fra før av har store nok vansker med å kjøre i Oslo? Nå presses enda mer trafikk ned i Munkedamsveien, videre fra rundkjøringen ved Nationaltheateret og opp Henrik Ibsens gate, sier Frps Camilla Wilhelmsen til VårtOslo.

— Dette er sentrumsgater som allerede fra før er overfylt. Derfor er det uklokt å stenge Løkkeveien, mener Frps nestleder av byutviklingskomiteen i bystyret.

En av Oslos mest trafikkerte gater

Løkkeveien
Trafikken må vekk fra Løkkeveien, mener beboere i området. Foto: Ruseløkka-aksjonen

VårtOslo har tidligere omtalt flere ulykker der fotgjengere er blitt skadd i Løkkeveien. Flere ganger har også naboer og beboere aksjonert for å få redusert trafikken i en av Oslos mest trafikkerte gater. Trafikkanalyser viser at omlag 15.000 biler i snitt kjører gjennom Løkkeveien.

— Frp har stor forståelse for beboere og naboer til Løkkeveien. Og dette kommer igjen til å bli skolevei når nye Ruseløkka skole står ferdig. Da må Løkkeveien selvfølgelig trafikksikres med ulike tiltak. Men gaten kan ikke stenges helt slik Venstre nå har fått med seg byrådet på, sier Wilhelmsen.

Lan Marie Nguyen Berg
Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og det rødgrønne byrådet stjeler æren for stenging av Løkkeveien, mener Høyre. Foto: Arkiv/VårtOslo

Frp blir stående alene i bystyret

— Dessuten forutsetter Frp at bussene som nå trafikerer Løkkeveien flyttes tilbake til sin ordinære trasé gjennom Stortingsgaten, og opp Henrik Ibsens gate når byggearbeidene ved Stortinget er fullført. Det betyr at belastningen med store busser forsvinner fra Løkkeveien, påpeker Frp-representanten.

Men Fremskrittspartiet vil trolig stå alene i bystyret når det rødgrønne byrådets forslag behandles. Alle andre partier vil trolig stemme for prøvestenging av Løkkeveien.

Høyre støtter prøvestenging

Eirik Las Solberg og James Stove Lorentzen
Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg (til venstre) med partifellene Per Trygve Hoff og James Stove Lorentzen har tidligere signalisert støtte til prøvestenging av Løkkeveien. Foto: Arnsten Linstad

— Høyre har tidligere støttet det opprinnelige forslaget fra Venstre om en prøvestenging. Med forbehold om at Høyres gruppe først må behandle byrådssaken, sier jeg at vi fortsatt støtter prøvestenging av Løkkeveien, sier Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg til VårtOslo.

Det rødgrønne byrådet har det siste året fått en rekke spørsmål fra bystyrets miljø- og samferdselskomite om prøvestenging av den sterkt trafikerte gaten på Ruseløkka.

— Byrådet kunne vist litt storsinn

Flere ganger har komiteen skriftlig purret på miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg. Uten å få svar. Men torsdag kom svaret.

— Nå forsøker det rødgrønne byrådet å «stjele» æren fra Venstre som opprinnelig foreslo prøvestenging. Dette kunne de dessuten gjort dette mye tidligere. Ap/SV/MDG-byrådet kunne med hell vist litt storsinn og delt æren med Venstre, sier Høyres Eirik Lae Solberg.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer