Inga Marte Thorkildsen
Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen håper på en snarlig løsning av klagesaken på rivingen av Ruseløkka skole. Foto: Stig Jensen

Skolebyråden håper på rask Ruseløkka-avgjørelse

Skolebyråden håper klagesaken rundt rivingen av Ruseløkka skole vil få en rask avgjørelse.

Torsdag kunne VårtOslo melde at rivingen av Ruseløkka skole kan bli forsinket med opp til et halv år. Dette etter at plan- og bygningsetaten har satt rivingssaken i bero, i påvente av klagebehandlingen hos Sivilombudsmannen. Nå håper byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), på en rask avgjørelse av klagesaken.

— Dette er en sak som jeg følger tett. Det er Sivilombudsmannen som nå sitter med nøkkel til å få videre fortgang i saken. Jeg håper at behandlingen av klagen får prioritet, sier hun til VårtOslo.

Jobber med alternative løsninger

Blir rivingen forsinket med opp til et halvt år, kan dette skape problemer for å finne lokaler til elevene ved skolen fra skolestart i 2020. Byråden lover at kommunen gjør det de kan for at slike eventuelle problemer skal være løst så tidlig som mulig i prosessen.

— Undervisningsbygg og utdanningsetaten jobber med å se på alternative løsninger for ansatte og elever, om det skulle vise seg at riving blir ytterligere forsinket, sier Thorkildsen.

— Umulig å forutsi tidsplan

Til tross for at byråden velger å håpe på en rask løsning på tvisten, vil hun ikke komme med noen løfter om når en ny skole vil kunne stå ferdig.

— Det er naturligvis ikke mulig å sette opp en endelig fremdriftsplan før Sivilombudsmannen har sagt sitt. Plan- og bygningsetaten behandler ikke søknaden om riving før Sivilombudsmannen har behandlet den innkomne klagen.

Byråden velger likevel å være optimistisk. Ikke minst på vegne av elever ved skolen og foreldrene deres.

— Jeg håper nå at denne saken finner en snarlig løsning, slik at ansatte og elever får forutsigbarhet for når de kan flytte tilbake til Ruseløkka skole, sier Thorkildsen.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer