Dag Hovdhaugen i UDE, foran banen på Voldsløkka i dag, viser frem en illustrasjon av hvordan skolebygget og området kan bli i fremtiden. Fra venstre: Rigmor Hansen i Undervisningsbygg, Elisabeth Anker og Kjetil Storås i bymiljøetaten, og Hovdhaugen. Foto: Tarjei Kidd Olsen
Dag Hovdhaugen i UDE, foran banen på Voldsløkka i dag, viser frem en illustrasjon av hvordan skolebygget og området kan bli i fremtiden. Fra venstre: Rigmor Hansen i Undervisningsbygg, Elisabeth Anker og Kjetil Storås i bymiljøetaten, og Hovdhaugen. Foto: Tarjei Kidd Olsen

Ny ungdomsskole på Voldsløkka: — Største satsningen i nyere tid

Publisert Sist oppdatert

– På Voldsløkka har Oslo kommune lagt til rette for den største satsningen mellom idrett og skole i nyere tid.

På Voldsløkka skal det bygges en splitter ny ungdomsskole med hele åtte klasser per trinn og opp til 840 elever. Hvis alt går etter planen kommer elevene i tillegg til å ha svært god tilgang til idrettsaktiviteter.

— – På Voldsløkka har Oslo kommune lagt til rette for den største satsningen mellom idrett og skole i nyere tid. Her er det rom for arealer fra andre idretter. Det er også muligheter for en kultursal i skoleanlegget, sier Dag Hovdhaugen, assisterende direktør for Utdanningsetaten (UDE).

I dag lanserte etaten et forslag til skolebehovsplan for 2018-2027. I utkastet kommer det frem at det som i den forrige skolebehovsplanen (2016-2026) ble presentert som en barne- og ungdomsskole, nå altså blir en ren ungdomsskole.

Fernanda Nissens skole, som ble ferdig i fjor, dekker nemlig behovet på barnetrinnet i området, skriver UDE i forslaget.

Planen er at nye "Voldsløkka skole" skal stå ferdig i 2022.

Slik kan det se ut på Voldsløkka i 2022. Skolebygget er det lange hvite øverst. Heidenreich-bygget som skal bevares er det lange gule huset knyttet til skolebygget. Foran dette og på skoletomten står det i dag et stort rødt murbygg som tilhørte nettopp Heidenreich-fabrikken. Illustrasjon: Asplan Viak AS
Slik kan det se ut på Voldsløkka i 2022. Skolebygget er det lange hvite øverst. Heidenreich-bygget som skal bevares er det lange gule huset knyttet til skolebygget. Foran dette og på skoletomten står det i dag et stort rødt murbygg som tilhørte nettopp Heidenreich-fabrikken. Illustrasjon: Asplan Viak AS

To flerbrukshaller, matchbane, Skatehall, landhockey, kunstis, dans... og mer!

Men dette blir ingen hvilken som helst skole, skal vi tro UDE. Her skal elevene få tilgang til idrett og kultur.

Skolen får hele to flerbrukshaller og en matchbane. I tillegg skal den ligge rett ved Oslo Skatehall, som åpnet i januar. Det er planlagt en bane for landhockey og en kunstisbane. Det finnes flere sandvolleyballbaner i nærheten og tennisbaner på området skal oppgraderes.

Heidenreich-bygget (det lange gule huset), som har røtter tilbake til 1918 og er oppført på Byantikvarens gule liste, kan bli en arena for kampsport og dans.

— Skal være naturlig møteplass for lokalmiljøene

De nye anleggene skal være åpne anlegg, som vil si at bruken deles mellom organisert idrett og alle andre. Skolens idrettsfasiliteter på Voldsløkka kan ha et slags dobbeltliv som fasiliteter for lokalbefolkningen. Når anleggene ikke brukes av organisert idrett får andre tilgang.

Dette er et eksempel på en "grønn tankegang med flerbruk og samarbeid i fokus", ifølge et informasjonsskriv fra UDE, og gjelder også nye skoler på Frysja, Hoff, Bjørvika og Mortensrud.

– Planleggingen for dagens og morgendagens elever gjøres med utgangspunkt i byen som helhet, sier Hovdhaugen.

— Skolene skal være naturlige møteplasser for lokalmiljøene, en arena for idrett og aktivitet og tilretteleggere av frivillig aktivitet. Skolene, skolegårdene og flerbrukshallene skal være levende bygg, både på dagtid og på kveldstid.

Dag Hovdhaugen i Utdanningsetaten vil at skolen, skolegård og flerbrukshaller skal være levende både på dagtid og kveldstid. Rigmor Hansen i Undervisningsbygg til venstre, og fotballbanen på Voldsløkka bak. Foto: Tarjei Kidd Olsen
Dag Hovdhaugen i Utdanningsetaten vil at skolen, skolegård og flerbrukshaller skal være levende både på dagtid og kveldstid. Rigmor Hansen i Undervisningsbygg til venstre, og fotballbanen på Voldsløkka bak. Foto: Tarjei Kidd Olsen

Innendørsanlegg kan bli forbeholdt organisert idrett

Per dags dato er det likevel sannsynlig at "folk flest" ikke vil få tilgang til flesteparten av de innendørs idrettsanleggene på Voldsløkka.

— De fleste idrettsanleggene uansett hvilke aktiviteter det endelig vil bli tilrettelagt for vil være forbeholdt organisert aktivitet, sier Elisabeth Anker, leder i idrettssekretariatet i Bymiljøetaten, som var med på en omvisning på tomten i dag.

— Utendørsanleggene som ikke krever inngang vil være åpne anlegg som allmennheten forøvrig kan benytte seg av så lenge det ikke foregår annen organisert aktivitet der.

Må forhandle med grunneieren

Tomten har i dag en privat eier. Det betyr at kommunen må forhandle blant annet om pris for å kjøpe tomten.

Eier har i tillegg tidligere signalisert et ønske om å bygge boliger der, men på dagens omvisning sa Hovdhaugen at han regner med at kommunen vinner frem med sin skolevisjon.

– Kommunen har med dette sendt tydelige signaler om at det er ønskelig med skole her. Og det viser seg at vi nesten alltid kommer til avtale med private grunneiere.

I verste fall kan kommunen ekspropriere tomten, men ifølge Hovdhaugen går det sjelden så langt.

Voldsløkka skole i 2022? Og ikke minst: Er bilene til venstre selvkjørte? Illustrasjon: Asplan Viak AS/Undervisningsbygg KF
Voldsløkka skole i 2022? Og ikke minst: Er bilene til venstre selvkjørte? Illustrasjon: Asplan Viak AS/Undervisningsbygg KF