Leder av bydelsutvalget i Sagene bydel, Helge Stoltenberg (AP), holder snora sammen med byrådssekretær Rasmus Reinvang (MDG), som klipper snora og erklærer plassen for gjenåpnet. Foto: Andreas Fætten
Leder av bydelsutvalget i Sagene bydel, Helge Stoltenberg (AP), holder snora sammen med byrådssekretær Rasmus Reinvang (MDG), som klipper snora og erklærer plassen for gjenåpnet. Foto: Andreas Fætten

I går gjenåpnet Sandaker ballplass

Plassen går fra å være en asfaltert og relativt tom plass, til å bli en «grønn oase» for både yngre og eldre.

Publisert Sist oppdatert

Under åpningen demonstrerte eldre beboere i den kommunale høyblokka, som er nærmeste nabo, rullatorkjøring i den nye løypa på plassen.

En av rullatorkjørerne, Anne på 94 år, bidro til festen ved å pynte med flagg i høybedene. Til våren blir disse fulle av urter, blomster og grønnsaker i regi av beboere i høyblokka og Sagene frivilligsentral.

Utekjøkken og fellesgrill

Sandaker ballplass rommer benker og bord, aktivitetsrom med trimapparater for unge og gamle, hvilerom med gressplener for avslapping og solbading, samt utekjøkken med stor granittbenk, fellesgrill og drikkevannsfontene.

I tillegg er det blitt en løype rundt området, beregnet for lavtempo bevegelse – egnet for rullatorbrukere, trehjulssykler og andre med lav hastighet. Takket være «Sandaker Vannførerlag» og deres frivillige innsats blir det også skøytebane om vinteren.

Anne på 94 år bidro til festen ved å pynte med flagg i høybedene. Foto: Mads B. Nakkerud
Anne på 94 år bidro til festen ved å pynte med flagg i høybedene. Foto: Mads B. Nakkerud

Miljøvennlige materialer

Det er plantet en rekke stauder, bærbusker og blomster, og prosjektet har lagt hensyn til miljø og bærekraftig utvikling til grunn – blant annet ved gjenbruk av materialer fra det gamle anlegget, naturlige byggematerialer.

Medvirkningsprosessen har vært bred og lang, noe som har bidratt til et resultat som mange beboere og brukere takket for.

Mange møtte opp for å skue den nye ballplassen. Foto: Mads B. Nakkerud
Mange møtte opp for å skue den nye ballplassen. Foto: Mads B. Nakkerud

Plassen rommer følgende:

 • Gangstier
 • Sykkelbane
 • Snuplass/parkering
 • Et torg som kan romme ulike aktiviteter
 • Danseplatting
 • To portaler som markerer inngangen til den nye grønne oasen. Portalene blir stativ for innsektshotell, fuglemat og fuglekasser.
 • Petanquebane
 • Sykkelparkering/bod med plass til sykkelparkering og rullestoler
 • Trimapparater og to nedgravde trampoliner
 • Sykkelstasjon
 • Drikkefontene
 • Et bed til dyrking av nyttevekster
 • Staudebed med nyttevekster, fruktbusker og frukttrær
 • Utekjøkken med kjøkkenbenk
 • Benk utskåret etter Akerselvas utforming forbi Sandaker
 • Isdam
 • Steinlabyrint med elvegrus