Tinkern
Børkur og foreldrene Kristinn og Ragnhildur bruker Tinkern-parken nesten hver dag hele året. Foto: Anders Høilund

Ruter ønsker trikkerute rett gjennom folkekjær park på Skillebekk

Ruter vil legge den planlagte fjordtrikken tvers gjennom parken Tinkern på Skillebekk. Naboene til parken ønsker derimot å verne friområdet.

Ruter ønsker å opprette en ny trikkerute de kaller fjordtrikken. Som en del av planen vil Ruter legge trikkespor gjennom vestre del av Tinkern, en populær park på Skillebekk i bydel Frogner.

Skinnegangen vil redusere Tinkerns areal med 12 prosent. I tillegg må både trær og busker hugges ned. Det protesterer både naboer og bydeler mot.

Barnevennlig park med fine lekemuligheter

På Tinkern leker Børkur. Han har med lillebror og foreldrene Kristinn og Ragnhildur.

— På ettermiddagene kan Børkur møte vennene sine fra barnehagen her. Vi bruker parken nesten hver dag, også om vinteren forteller Børkurs foreldre Kristinn og Ragnhildur.

Familien bor bare 400 meter unna, og far Kristinn sier at dette er naturen deres, og er opptatt av at parken bevares. Folk i parken forteller VårtOslo at det er vanlig for barna på Skillebekk å stikke bort i parken for å leke og treffe venner. Dette blir mye mer utrygt om de må ta hensyn til trikken, mener de.

Trikken Tinkern
Slik vil Ruter ta en 12 prosent av Tinkern for å forene den framtidige fjordtrikken med de allerede eksisterende trikkelinjene mot Skøyen.

Tviler på befolkningsgrunnlaget

Ruseløkka og Skillebekk beboerforening er sterkt mot planforslaget til Ruter.

— Parken fungerer veldig bra, og jeg fatter ikke hvorfor trikkelinjen skal gå akkurat her. For oss ser dette ut som en fryktelig dyr løsning. Det er for bratt for trikken å kjøre herfra og ned til Filipstad, derfor er det planlagt en stor rampe som den skal benytte bort til den planlagte bebyggelsen på Filipstad, sier styremedlem i Ruseløkka og Skillebekk beboerforening, Sigrid Moldestad.

Moldestad sier at beboerforeningen tviler på befolkningsgrunnlaget for en slik trasé.

— De som kommer vestfra med trikk vil fortest mulig inn til byen, ikke kjøre en omvei om Filipstad, og de som reiser vestover vil nok også helst unngå en omvei opp på Drammensveien i stedet for en trikketur parallelt med E18, rett ut til Skøyen. Dette kan bli en trikkerute til ingensteds, tror Moldestad.

Sigrid Moldestad i Ruseløkka og Skillebekk beboerforening
Sigrid Moldestad i Ruseløkka og Skillebekk beboerforening viser hvor Ruter ønsker å legge trikkeskinner for den planlagte Fjordtrikken. Denne delen av parken har liten bruksverdi, mener Ruter. Foto: Anders Høilund

Vil ha trikkeruten der folk bor

Ruter har motsatt syn. De peker på at det bor folk langs den eksisterende trikketraséen over Skillebekk og Skarpsno. Alternativet med trikkespor langs E18 langs Frognerstranda har ikke det samme befolkningsgrunnlaget.

Ola Skar i Ruter skriver i et brev til beboerforeningen at fjordtrikken vil gi en økt kapasitet og robusthet i trikkenettet ved å bli en tredje trikkelinje gjennom byen.

Ruter peker også på at alternativet med spor gjennom Tinkern er mer fleksibelt enn et spor langs E18, fordi Tinkern-alternativet også gir muligheter for en trikkelinje østover i Drammensveien mot Solli plass.

Bydelsutvalg mot Ruters forslag

Ruseløkka og Skillebekk beboerforening er enige med bydelsutvalgene på Frogner og St. Hanshaugen i at Tinkern må bevares slik den er. De mener en trikkelinje vil skille parken fra sine brukere på Skillebekk.

Og nettopp på Skillebekk fins det mange leiligheter uten balkong og leiegårder uten grøntanlegg i nærheten. Både Frogner og St. Hanshaugen bydelsutvalg vil heller ha trikkespor langs E18 vestover fra Hjortneskaia.

Tinkern
Den populære parken har flere diskrete sittegrupper, hvor du kan sitte i fred eller med en god venn. Foto: Anders Høilund

Eiendommen til skipsreder Bergesen

Kommunikasjonsrådgiver Øystein Dahl Johansen i Ruter sier følgende:

— Den jobben som nå gjøres sikrer at det en gang i fremtiden er arealer tilgjengelig for en trikketrasé langs fjordbyen, fra Vippetangen, via Filipstad og til Hjortnes. Vi ønsker å sikre at disse arealene ikke bygges igjen og at vi i fremtiden kan få tre trikkestrenger gjennom sentrum, noe som vil gi en robusthet i trikkeinfrastrukturen, i tråd med vedtaket i Oslo bystyre.

Tinkern er tomten til Munkedamsveien 92. Fram til 1960-årene var villaen som lå her hovedkvarter for skipsreder B. S. Bergesen. I 1974 ble villaen, som da hadde stått tom, tatt i bruk av husokkupanter. Huset brant i 1981, men tomten ble ikke regulert til friområde før i 1993, etter flere omganger med utbyggingsplaner.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer