VårtOslo ble felt i PFU etter en klage fra SIAN.
VårtOslo ble felt i PFU etter en klage fra SIAN.

VårtOslo felt i PFU

VårtOslo sørget ikke for samtidig imøtegåelse og brøt god presseskikk.

Publisert

VårtOslo publiserte en artikkel om Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) som demonstrerte og brant koraner utenfor Oslo rådhus. Avisen skrev at SIAN «gikk til angrep» på en vakt som helte vann over koranbålet. «Mannen ble sprayet i ansiktet med rødt innhold», stod det i ingressen.

Klager er SIAN. Ifølge klager har VårtOslo snudd saken på hodet. Det var ikke SIAN som angrep vakten, men vakten som angrep dem, argumenterer klager. Vakten gikk til angrep på deres lovlige demonstrasjon gjennom å helle vann over koranbålet. Videre dyttet vakten en av SIANs demonstranter, og det ble respondert med «lovlig merkespray», skriver klager som viser til en film fra hendelsen. Klager påpeker også at de ikke fikk mulighet til å svare i artikkelen. De burde fått mulighet til å imøtegå sterke anklager, fremholder organisasjonen. Vårt Oslo mener å ha dekning for artikkelen. Ifølge avisen kan både sprayingen og «verbal trakassering» av vaktene betegnes som et angrep. Redaksjonen valgte å fokusere på det de oppfattet som mest dramatisk, nemlig at rådhusvakten fikk sprayet rødmaling i ansiktet. Når det gjelder samtidig imøtegåelse, fremholder Vårt Oslo at det ikke var nødvendig fordi det var en «offentlig hendelse» i likhet med andre politiske markeringer. Slike hendelser må kunne dekkes uten å innhente imøtegåelse fra alle parter, argumenterer avisen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at VårtOslo var i sin fulle rett til å velge vinkling, og at SIAN må akseptere et kritisk søkelys på sine demonstrasjoner. Like fullt må avisen ha dekning for vinklingen, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.4. PFU mener Vårt Oslo hadde tilstrekkelig dekning i dette tilfellet. Spraymalingen i ansiktet, som er godt dokumentert i den vedlagte videoen, må kunne karakteriseres som «et angrep». Utvalget reagerer imidlertid på at SIAN ikke ble kontaktet i forbindelse med artikkelen. VVP 4.14 sier at den som utsettes for sterke beskyldninger av faktisk art, skal få muligheten til å imøtegå disse samtidig. Det vil si at den anklagede part skal få vite hva beskyldningene går ut på, og sjansen til å svare på dem i samme publisering. PFU mener avisens formulering om angrep på en rådhusvakt utløste imøtegåelsesretten. Utvalget kan ikke se at det var en type hendelsesnyhet som gjorde det presseetisk akseptabelt å publisere før man har kontaktet den angrepne part. Vårt Oslo har brutt god presseskikk på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 2. mars 2022

Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård, Ingrid Rosendorf Joys

Powered by Labrador CMS