fornebubanen
Det var naboene til den kommende Fornebubanen som fikk sine navn, adresser og personnummer offentliggjort i påsken. Illustrasjon: Ruter og Norconsult

Plan- og bygningsetaten sendte brev med beklagelse til 1100 personer. Men brevet inneholdt en vesentlig feil

– Dette var et rent arbeidsuhell, en menneskelig svikt. Vi har gjennomgått rutinene våre og vil sørge for at dette ikke skjer igjen, sier plan- og bygningsetaten.

I påsken publiserte plan- og bygningsetaten to nabolister på sin nettside, med 1100 navn som inneholdt fødselsnumrene og adressene til disse. Folks personnummer skal ikke offentliggjøres på nett, ifølge Datatilsynet, og VårtOslo gjorde plan- og bygningsetaten oppmerksomme på feilen.

– Vi sperret nettsidene med personnumrene umiddelbart da VårtOslo ringte oss. Da hadde opplysningene ligget på nettet i seks dager, sier kommunikasjonsdirektør Trude Isaksen i plan- og bygningsetaten til VårtOslo.

Plan og bygg beklaget det inntrufne og sendte ut et brev og informerte samtlige personer hvis fødsels- og personnummer var blitt offentliggjort.

Brevet feilinformerer

Men i brevet til de utleverte personene blir det oppgitt en vesentlig feil rundt hvor lenge listene har ligget ute offentlig. Plan og bygg publiserte listen med fullt fødselsnummer den 3. april og fjernet dem den 4. april, står det i brevet (se brev under). Men til VårtOslo oppga etaten at informasjonen lå ute i seks dager. Det er stor forskjell på om offentliggjøring av fødselsnummer blir liggende i ett døgn eller i seks døgn.

navnelister
Her er brevet plan- og bygningsetaten har sendt ut til 1100 personer som fikk offentliggjort sine fødsels- og personnumre. Foto: Akersposten

En leser sendte et eksemplar dette brevet til Akersposten. Avisen kontaktet derfor kommunikasjonsdirektøren for å få vite hvor lenge fødselsnumrene hadde ligget ute.

– Det riktige er at de lå ute i seks dager. Da brevet gikk ut til dem som skulle varsles, var vi ikke på det tidspunkt klar over at listene ble lagt ute natt til skjærtorsdag. Det var viktig for oss å varsle de det angikk så raskt som mulig. Vi er veldig lei oss for det som har skjedd. Dette var et rent arbeidsuhell og vi snakker om menneskelig svikt. Vi har gjennomgått rutinene våre og vil sørge for at dette ikke skjer igjen, sier Isaksen til Akersposten.

God tid til å laste ned listene

– I og med at listene har ligget ute i seks døgn, så har det jo vært god tid til å laste ned disse listene?

Trude Isaksen
— Vi sendte brev til alle berørte da VårtOslo gjorde oss oppmerksomme på feilen, sier kommunikasjonsdirektør Trude Isaksen i plan- og bygningsetaten. Foto: Rolf Sandnes/ Plan- og bygningsetaten

– Selv om det er fare for at det kan skje, så er det i vårt saksinnsyn lagt inn sperre mot såkalt google-skraping. Det betyr at man for eksempel ikke kan google fødselsnummer og så komme inn på den omtalte siden hos etaten. Man må i tilfelle gå inn i selve saken om Fornebubanen og i det aktuelle dokumentet for å finne listene, og det skal litt til for at noen vil gå den veien for å finne fødselsnumre.

Har varslet Datatilsynet

– Når det er snakk om så mange personer som dette gjelder, så kan det jo være at det befinner seg en kriminell som bor i det planlagte området for Fornebubanen og som har interesse av selve saken og dermed kommer over listene?

– Dette blir spekulasjoner og vi kan ikke garantere for at det ikke har skjedd, men jeg vil gjenta at vi er svært lei for det som har skjedd.

– Vil det gå ut et nytt brev til dem som er rammet av dette, med informasjon om at listene lå ute i seks døgn?

– Vi har varslet Datatilsynet om uhellet slik at dette er registrert riktig hos dem, men vi vil nå ikke sende nytt brev. Det viktigste for oss var å si fra så raskt som mulig til de berørte innbyggerne at opplysningene var blitt offentliggjort. Totalt har vi fått fem henvendelser fra berørte som har hatt spørsmål om dette, og det har vært en god dialog med de som har tatt kontakt, sier Isaksen til Akersposten.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer