Brann Urtegata brannfolk slukking
27. februar var starten på et svært hektisk døgn for Oslo brann- og redningsetat. Her fra brann i en bygård i Urtegata. I tillegg var det fire andre alvorlige branner i Oslo det samme døgnet. Foto: Tarjei Kidd Olsen

Oslos brannfolk reddet 160 liv i fjor: – Seks mennesker omkom likevel i branner, sier brannsjefen

Seks personer døde i brann i Oslo i fjor. Fire av de seks omkomne er i kategorien brannvesenet kaller "risikoutsatt gruppe". — Det er nesten alltid de svakeste blant oss som dør, sier brannsjef Jon Myroldhaug.

Selv om Oslo brann- og redningsetat i fjor reddet 160 menneskeliv, var året preget av flere store og alvorlige hendelser.

I tillegg til at seks mennesker omkom i branner, og fire av de seks tilhører det brannvesenet kategoriserer som «risikoutsatt gruppe».

Økning i antall utrykninger

— Dødsbrannene skjer vanligvis hjemme i folks boliger, og det er nesten alltid de svakeste blant oss som dør. Det vil si de risikoutsatte gruppene; rusavhengige, personer med psykiske helseproblemer, hjemmeboende eldre med hjelpebehov og personer med funksjonsnedsettelser, skriver brannsjef Jon Myroldhaug i årsrapporten for Oslo brann- og redningsetat.

Brannsjef Jon Myroldhaug (t.h) og innsatsleder brann, Lars Brenden
Brannsjef Jon Myroldhaug (t.h) og innsatsleder brann, Lars Brenden måtte svare på spørsmål om de fryktet en pysoman gikk løs etter fem alvorlige boligbranner på ett døgn i Oslo. Foto: Christian Boger

Antal utrykninger økte med 7,6 prosent fra 2017, og tilsammen rykket Oslo brann- og redningsetat 14.700 ganger i fjor, viser tall fra årsrapporten.

160 personer ble reddet fra alvorlige ulykkessituasjoner i 2018. Av disse ble 94 reddet fra brann og tørrkok. 43 personer ble reddet i rene helseoppdrag, 6 personer ble reddet fra drukning, og de øvrig fra trafikkulykker og andre hendelser.

Storbrann på Haraldrud

— Røykdykkerne har reddet folk ut av farlig brannrøyk og brennende bygninger. Redningsdykkerne har reddet folk fra drukningsdøden. Vi har også reddet folk fra trafikkulykker, arbeidsulykker og hjertestans, sier brannsjef Myroldhaug.

Brann Haraldrud Norsk Gjenvinning brann- og redningsetat
— Deler av Norsk Gjenvinnings bygning på Haraldrud raste sammen allerede da den første brannbilen ankom, skriver brannvesenet i sin årsrapport. Foto: Oslo brann- og redningsetat

I tillegg måtte brannvesenet håndtere flere store branner, ulykker og lekkasjer i fjor.

— I 2018 har det vært flere store og kompliserte branner og ulykker. Storbrannen på Norsk Gjenvinning, brann flere kilometer inne i den nye Follobane-tunnelen, skogbrannene og oljeutslippet i Alnaelva i fjor sommer, er eksempler på dette, sier Oslos brannsjef.

Brannen ved Norsk Gjenvinning på Haraldrud 8. mars var fjorårets største enkelthendelse, skriver brann- og redningsetaten i årsrapporten.

Forurenset slokkevann

Den voldsomme brannen i plast og papiravfall var synlig fra store deler av byen, og krevde en omfattende og langvarig innsats fra brann- og redningsetaten.

— Deler av bygningen raste sammen allerede da den første brannbilen ankom, og det ga sikkerhetsmessige begrensinger for mannskapenes videre innsats. Begrenset tilgang til slokkevann,gjorde logistikken krevende, skriver etaten i sin rapport.

Screenshot skjermdump branner illustrasjon Oslo 2018
Søylene viser fordelingen av antallet bygningsbranner i Oslo 2018. Illustrasjon: Oslo brann- og redningsetat

— Det er anslått at det gikk med over to millioner liter slokkevann, bare i løpet av de første fem-seks timene av innsatsen. Avrenning av forurenset slokkevann fra skadestedet ble en ny type utfordring for etaten, som det i ettertid har blitt større fokus på, konkluderer årsrapporten.

Ett døgn og fem alvorlige branner

Men mest hektisk og dramatisk var kanskje 26. og 27. februar i fjor. Da var det fem alvorlige branner i Oslo på ett døgn. Én person omkom, én person ble hardt skadd og store materielle verdier gikk tapt.

Screenshot skjermdump brann Oslo 2018
Grafikken viser hvor bygningsbranner startet i Oslo i 2018. Illustrasjon: Oslo brann- og redningsetat

— Denne samtidigheten av flere alvorlige hendelser er beredskapsmessig mer krevende å håndtere enn én stor hendelse alene. Etatens ordinære vaktstyrke er dimensjonert for å kunne håndtere én stor hendelse, én livreddende hendelse og én mindre hendelse samtidig, skriver etaten i årsrapporten.

— Evalueringen etter branndøgnet viste at etaten overskred det dimensjonerende antall samtidige hendelser hele fem ganger i løpet av dette døgnet. På grunn av fornuftig styring av ressursene fra 110-sentralen, innkalte ekstramannskaper og hjelp fra nabobrannvesen, klarte etaten likevel å løse de fleste oppdragene uten tap av tid. Kun et par automatiske brannalarmer ble satt på vent i den travlesteperioden, slår rapporten fast.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer