Ruter: Kollektivtrafikken nesten tilbake til normalen fra før pandemien

Ruter hadde 100 millioner flere påstigninger i 2022 enn de to foregående årene. I tillegg er kollektivtrafikken i ferd med å bli tilnærmet utslippsfri.

Publisert

Kollektivtrafikken er nesten tilbake på samme nivå som før pandemien, opplyser Ruter i en pressemelding.

I Ruters område var det 341 millioner påstigninger på buss og bane i 2022. Det er 100 millioner flere enn 2021 og 2020.

– Byrådet har satset store beløp på å bevare kollektivtilbudet gjennom pandemi og strømkrise. Det har vært avgjørende for at befolkningen vender tilbake til buss og bane, sier byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG).

Ruter drifter kollektivtilbud i både Oslo og Viken. Oslo hadde over 250.000 millioner påstigninger i 2022. Det er en oppgang på 40 prosent fra 2021, men fortsatt 14 prosent lavere enn i 2019.

— Et godt utgangspunkt

Ruters administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen er veldig fornøyd med tallene.

– Vi retter en stor takk til eierne våre og staten for å ha valgt en strategi som gjør oss i stand til å sette i gang med videreutvikling av tilbudet allerede nå, istedenfor å måtte bruke tid og krefter på å bygge opp igjen kollektivtilbudet i Oslo og Viken, sier Jenssen.

— Satsingen Ruters eiere og staten har gjort i kollektivtrafikken har vært riktig – og helt avgjørende for at vi nå har et godt utgangspunkt for fremtiden.

Utslippsfri kollektivtrafikk

Satsingen på å bevare kollektivtrafikken har også vært avgjørende for at Oslo allerede i år blir den første hovedstaden i verden med tilnærmet utslippsfri kollektivtrafikk, ifølge byråd Sirin Stav

At Oslo når målet fem år tidligere enn planlagt, mener Jenssen er blitt mulig ved å utnytte handlingsrommet som ligger i anbudene til å fremskynde grønn omstilling i markedet.

– Vi har etterspurt, utforsket og testet nullutslippsteknologi sammen med leverandørene, mens markedet fortsatt var umodent og teknologien kostbar og usikker. I anbudene formulerte vi hva vi ville oppnå. Markedet svarte med utslippsfrie løsninger. Og det gikk fortere enn noen kunne forestille seg, sier Bernt Reitan Jenssen.

Første utslippsfrie hovedstad

Utslippsfri kollektivtrafikk er en forutsetning for den ambisiøse målsettingen om at Oslo skal bli den første utslippsfrie storbyen i verden i 2030.

– Satsingen på elektriske busser og båter bidrar ikke bare til å kutte klimautslipp. Det gjør også byen bedre å bo i, med renere luft, mindre støy og mer komfortable kollektivreiser. Jeg er ekstra stolt av at de nye bussene, trikkene og båtene er universelt utformet. Det er viktig for mange, sier Sirin Stav.

Powered by Labrador CMS