Mange folk ute ved Oslofjorden under varmen i OsloFoto: Berit Roald / NTB
Mange folk ute ved Oslofjorden under varmen i OsloFoto: Berit Roald / NTB

Gjett hvor varmt gjennomsnittlig badevann har vært i innerste oslofjord i juli

Ifølge overvåkningsprogrammet for Indre Oslofjord har badevannet i juli ligget stabilt på 22 grader. Til og med noen dager i mai viste målestasjonen som ligger ved Ulvøya 19 grader .

Publisert

Det er kanskje å gni det inn nå som være endrer seg og det blir kaldere i lufta og i vannet. Men dataene fra NIVAs målestasjon i Paddehavet ved Ulvøya bekrefter det vi allerede vet: Juli har vært varmt både over og under vann.

I kurvene over er temperaturen i overflaten vist fra 1. mai til 10. juli. Dataene er hentet fra NIVAs målestasjon i Paddehavet ved Ulvøya i Indre Oslofjord. Kartet viser plasseringen av målestasjonen med en rød prikk.
I kurvene over er temperaturen i overflaten vist fra 1. mai til 10. juli. Dataene er hentet fra NIVAs målestasjon i Paddehavet ved Ulvøya i Indre Oslofjord. Kartet viser plasseringen av målestasjonen med en rød prikk.

Temperaturen i overflatelaget ved Ulvøya økte fra cirka åtte til cirka 18 °C i løpet av mai. Noen dager var det helt opp mot 19 °C selv i mai, men kalde netter holdt døgnmiddelverdien nede.

Rekord: 24 grader

I slutten av måneden økte temperaturen raskt. I juni lå temperaturen mellom 19 og 21 °C. Før 23. juni lå temperaturen stort sett under 20 °C, men det var et hopp på en grad ved dette tidspunktet. I første del av juli lå badetemperaturen rundt 22 °C. I siste halvdel av juli har temperaturen ligget over 22 °C.

På kvelden 15. juli ble det målt over 24 °C.

Overvåkningen utføres av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) på vegne av Fagrådet for Indre Oslofjord.

Powered by Labrador CMS