Også helsepersonell anbefales å vaksinere seg mot influensa.
Også helsepersonell anbefales å vaksinere seg mot influensa.

Oslo kommune tilbyr gratis influensavaksine til personer i risikogruppene

Nå kan personer i risikogruppene ta influensavaksine på mange av kommunens vaksinesentre, og helsegevinsten kan være stor. Personer i risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre.

– Det er ekstra viktig at personer i risikogruppene vaksinerer seg i år. Årets sesong kan bli kraftigere enn tidligere siden vi ikke hadde influensa i fjor, vi mangler beskyttelsen vi vanligvis får fra år til år, sier byråd for helse, Robert Steen.

Oslo kommune tilbyr gratis drop-in vaksine til alle personer i risikogruppene. Tar du vaksinen hos fastlegen din må du betale en egenandel på 50 kroner. Har du frikort eller er under 16, betaler du ikke egenandel hos fastlegen.

Hvem bør vaksinere seg?

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for alvorlig influensasykdom. Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år. Denne gruppa vaksineres primært på helsestasjonen eller hos fastlegen sin

Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
 • diabetes type 1 og 2
 • leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Viktig for helsepersonell

Høy vaksinasjonsdekning blant helsepersonell kan redusere influensasykdom og utbrudd blant pasienter og brukere av helsetjenester.

– Ta vaksinen når du får tilbud om den. Særlig er det viktig at helsepersonell som har kontakt med sårbare pasientgrupper vaksinerer seg, sier Robert Steen.

Helsepersonell har klart høyere risiko for å bli smittet av influensa sammenlignet med voksne som ikke arbeider i helsesektoren. Blir man smittet, kan man spre sykdommen til andre selv om man ikke har tydelige symptomer.

Powered by Labrador CMS