Hans Sverre Sjøvold_raymond johansen
Ett av tiltakene mot ungdomskriminalitet er et nytt institusjonstilbud for barn og unge i alderen 12–15 år. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Oslo kommune og Oslo politidistrikt forsterker innsatsen mot unge lovbrytere

Oslo kommune og Oslo politidistrikt setter inn ni nye tiltak for å stoppe økningen i unge gjengangere. Ett av tiltakene er et nytt institusjonstilbud for barn og unge i alderen 12–15 år.

Selv om det totale antallet unge som er registrert for lovbrudd gikk ned fra 2017 til 2018, har unge som blir registrert med fire eller flere lovbrudd, såkalte gjengangere, gått opp. Det er nå totalt 182 ungdommer som kan defineres som gjengangere i 2018, det er 31 flere enn i 2017. Disse står for nær halvparten av kriminaliteten som aldersgruppen blir registrert for.

Oslo kommune og Oslo politidistrikt lanserer nå en felles handlingsplan med tiltak rettet mot unge gjengangere.

– Oslo er trygt

– Oslo er en trygg by og ungdommen vår er lovlydig. 97 prosent av barn og ungdom i Oslo er ikke registrert for lovbrudd. Samtidig tar vi økningen i gruppa med gjengangere på største alvor. Kriminalitetsbekjempelse er politiets oppgave, men forebyggingen er det viktig at vi samarbeider tett om, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Tiltakene i planen skal sikre umiddelbar, koordinert og individrettet oppfølging rett etter lovbrudd, og ungdommene skal få langsiktig oppfølging.

Informasjonsflyten mellom politiet og kommunen skal bli bedre ved at det blir lettere å dele informasjon. Det vil bli opprettet et nytt institusjonstilbud for unge i alderen 12-15 år som begår alvorlig eller gjentatte kriminelle handlinger. Utviklingen av institusjonstilbudet er nå i startgropa og skal utarbeides i samarbeid med fagmiljøene innen barne- og familievern.

Institusjon for 12-15 åringer

Det er satt av 15 millioner kroner i prosjektmidler. Midlene vil i all hovedsak gå til tiltak for bedre og tettere oppfølging av unge gjengangere.

– Det gode samarbeidet og dialogen mellom kommunen og politiet er viktig for effektiv forebygging. Jeg mener handlingsplanen fra Oslo kommune vil kunne være med å redusere gruppa av ungdom som er registrert for mange lovbrudd, sier politimester Hans Sverre Sjøvold i en pressemelding.

Tiltakene i handlingsplanen

  1. Umiddelbar og bedre koordinert oppfølging rett etter lovbrudd.
  2. Unge som begår gjentatt kriminalitet skal følges opp tettere i den unges nettverk og med familiestøttende tiltak.
  3. Nytt institusjonstilbud for unge som begår alvorlige eller gjentatte kriminelle handlinger
  4. Ungdom med egenerfaring på området involveres tettere i arbeidet
  5. Lage forpliktende byomfattende retningslinjer for informasjonsflyt
  6. Utdanningsetaten og Oslo politidistrikt skal ha gjensidig utveksling av informasjon og kunnskap om målgruppen.
  7. Bedre kunnskapen om lovbruddenes karakter og omfang
  8. Bedre kunnskapen om karakter og omfang av gjentatt kriminalitet begått av unge. En årlig kartlegging vil utarbeides.
  9. Evaluere for å videreføre tiltakene som viser best effekt

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer