Frihet
Frihet. Illustrasjon: Norges sosiale forum

Oslo kommune gir million til konferanse mot rasisme, nyliberalisme og krig

Byrådet bevilger 1 million kroner til Globaliseringskonferansen 2018, som jobber for solidaritet, fred, antirasisme og motstand mot markedsliberalisme.

Bak konferansen står paraplyen Norges Sosiale Forum, som samler 70 organisasjoner, inkludert partier på venstresiden, LO i Oslo og miljø- og solidaritetsorganisasjoner. Her samles aktivister, politikere og tillitsvalgte for å lære mer om globale forhold, urettferdighet og aktivisme.

Konferansen har blitt arrangert de siste 15 årene under mottoet: En annen verden er mulig.

Under konferansen i fjor var det ordfører Marianne Borgen som sto for åpningen. Til neste år ønsker arrangørene at temaet Oslo som fredsby skal gjenspeiles i innholdet.

Spesielt retter konferansen seg mot ungdommer og ungdomsorganisasjoner. Globaliseringskonferansen 2018 finner sted i Oslo fra 21. til 23. september 2018, ifølge Ivar Johansens blogg.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer