miljødirektor
En av disse kan ende som avdelingsdirektør i avdeling Klima og miljø i bymiljøetaten, f.v: direktør i Norges Taxiforbund, Kristin Male, instiuttleder Vitalis Pavlovas og seniorrådgiver Cecilie Bergmann.

Oslo er blitt Europas miljøhovedstad og bymiljøetaten ansetter en ny avdelingsdirektør i avdeling Klima og miljø. Se søkerlista

Den forrige avdelingsdirektøren har blitt fagansvarlig for Grønn kommune. Nå skal nye koster trå til på miljøområdet i den mektige bymiljøetaten.

Bymiljøetaten har cirka 700 medarbeidere og har ansvaret for forvaltningen og utviklingen av Oslos byrom, inkludert veier, torg, parker, og idrettsanlegg, samt marka, vannet og øyene.

Avdeling klima og miljø koordinerer bymiljøetatens arbeid med miljøåret. Avdelingen har også fagansvaret for urbant landbruk, plastminimering/opprydding, redusert materielt forbruk, matsvinn og arbeidet med innføring av miljøledelse/miljøsertifisering i Oslo kommune.

Opptil 842 000 i lønn

Ikke minst koordinerer avdelingsdirektøren klimaarbeidet og leverer miljøstatistikk til kommunens statistikkbank.

Stillingen lønnes i lønnstrinn 58-64, altså mellom 749 600 – 842 680 kroner per år. I tillegg kommer gode pensjons-, forsikrings og lånebetingelser gjennom Oslos pensjonsforsikring. Som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien, inkludert de to prosentene brutto lønn som arbeidstakeren selv vanligvis betaler i pensjonsinnskudd.

Forskere og rådgivere søker

Åtte kvinner og elleve menn har søkt på jobben. Blant disse er:

  • Kristine von Hanno (46) er næringspolitisk rådgiver i KS Bedrift. Hun har uttalt at «fortetting vil føre til mer avfall i byene, men løsningen er ikke flere beholdere og hurtigere tømmefrekvens».
  • Cecilie Bergmann (46) er seniorrådgiver miljøinformasjon i bymiljøetaten, hvor hun har jobbet i tolv år.
  • Vitalis Pavlovas (42) er leder av Institutt for bygg- og energiteknikk ved OsloMet. Han vært instituttleder i drøyt tre år. Før det kom Pavlovas fra stillingen som teknisk sjef i konsulentselskapet ÅF Infrastruktur AS. Pavlovas har en doktorgrad i energi og miljø fra Chalmers tekniska högskola i Göteborg og var frem til 2014 energi- og miljøleder i Peab AS.
  • Isabel Seifert-Dähnn (42) er forsker i seksjon for vann og samfunn ved Norsk Institutt for Vannforskning.
  • Kim Rainer Mattson (28) er kvalitets- og miljøleder ved Helgeland Avfallsforedling.
  • Claes Book (48) er seniorrådgiver innen klima, miljø og katastrofeforebygging i Kirkens Nødhjelp.
  • Kristin Male (53) er tidligere direktør for Norges Taxiforbund. Hun har også erfaring fra Møller Bil.
  • Håkon Borch (57) er avdelingsleder i divisjon for miljø og naturressurser ved Norsk institutt for bioøkonomi.

klimasjef

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer