Oslo kemnerkontor
Oslo kemnerkontor har opptil to års saksbehandlingstid på klager på eiendomsskattetaksten. Foto: Kristian Melsæter / Kemneren i Oslo

Opptil to års saksbehandlingstid på eiendomsskatteklager i Oslo

Eiendomsskattekontoret hos Kemneren varsler om svært mange klager. Mange venter fortsatt på klager som snart er to år gamle.

Saksbehandlingstiden har vært unormalt lang, melder Estate nyheter.

– I 2016 og 2017 mottok vi svært mange klager på eiendomsskatten. En stor del av klagene i 2017 gjaldt eiendomsskattetaksten for næringseiendommer og verk og bruk, som ble innført dette året. Det store klagevolumet har ført til lang saksbehandlingstid, bekrefter Hilde Fagerhøi, avdelingsleder for eiendomsskattekontoret hos Kemneren i Oslo.

Klagegangen for de takserte næringseiendommene er som følger: Klagesaken legges frem for den sakkyndige takstnemnda som fattet vedtaket. Disse tar stilling til om det er grunn til å ta klagen til følge. Hvis takstnemnda ikke tar klagen til følge, oversendes klagesaken til klagenemnda.

Eiendomsskatten kan bli satt opp

– Arbeidet med forberedelse og behandling i takstnemnda har til nå tatt inntil to år. De siste klagesakene for årene 2017 og 2018 ventes å bli behandlet innen få uker. Men klagesaker som ikke avsluttes i takstnemnda, vil måtte påregne ytterligere saksbehandlingstid, sier Fagerhøi.

Hilde Fagerhøi
– Det store klagevolumet har ført til lang saksbehandlingstid, bekrefter Hilde Fagerhøi, avdelingsleder for eiendomsskattekontoret hos Kemneren i Oslo. Foto: SpareBank 1 / Flickr

Eiendomsskattekontoret og klagenemnda har tatt mange klager til følge. Men enkelte klager har også fått motsatt utfall, ved at eiendomsskattekontoret eller klagenemnda har satt opp eiendomsskattetaksten.

– Taksering skal i utgangspunktet skje hvert tiende år. Men en risiko klageren løper ved å klage på eiendomsskattetaksten, er at klagenemnda kan øke denne, hvis nemnda finner at den opprinnelige taksten er satt for lavt, opplyser Fagerhøi.

Taper penger på saksbehandlingstid

I slike tilfeller er kommunens adgang til å øke eiendomsskatten begrenset ved at endring til ugunst for skattyter gjort etter 1. mars, året etter at skatten er skrevet ut, ikke får virkning. Endringen må altså vedtas innen 1. mars påfølgende år.

Den lange saksbehandlingstiden på eiendomsskatteklager medfører at endringer som innebærer økning av eiendomsskatten ikke kan få virkning for 2017 (og snart heller ikke for 2018).

Klagefristen for 2019 løper ut seks uker etter at eiendomsskatteseddelen for 2018 er mottatt. Utsendelse i Oslo skjer 1. mars, som innebærer at klagefristen løper ut 11. april.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer